Riihimäen seurakunnan koulutuksilla osaajaksi
Riihimäen seurakunnan koulutuksilla osaajaksi

Riihimäen seurakunnan koulutuksilla osaajaksi

Riihimäen seurakunnan nuoriso- ja kouluikäistentyössä polkaistiin loppuvuonna 2019 käyntiin koulutusten validiointi yhdessä Riihimäen lukion kanssa ja työ on jatkunut tänä vuonna ahkerasti.

-Validioinnin eli koulutusten oppimiskriteerien tarkistamisen tarkoituksena on tehdä seurakunnan nuorille suuntaamat koulutukset näkyväksi ja luoda järjestelmä, jossa lukiossa opiskelevat nuoret voivat kerhonohjaaja- tai isoskoulutustodistuksella korvata lukiokursseja, kertoo nuorisotyönohjaaja Toni Vehmassalo.

Osaamiskiekko

-Riihimäen seurakunnan ja Riihimäen lukion yhteistyö on ensimmäisiä laatuaan Suomessa ja hanketta kutsutaan nimellä osaamiskiekko. Tarkoituksena on saada malli käyttöön myös muilla paikkakunnilla, eri seurakunnissa ja eri oppilaitoksissa. Nuorisotyöntekijät ovat jo nyt toimineet konsultteina lähialueen seurakuntiin sekä myös Helsingin suuntaan, summaa Vehmassalo.

-Seurakunnan koulutukset lapsille ja nuorille ovat todella laadukkaita; niissä opitaan paljon taitoja mm. ryhmänohjaukseen, hartauden pitoon ja toisten kanssa toimimiseen liittyen.

Hyvät vuorovaikutustaidot antavat eväitä toimia myös ristiriitatilanteissa ja mahdollisesti vähentävät väärinymmärryksiä ja ihmisten välisiä konflikteja.

Isoskoulutuksen aloittaa vuosittain noin 90 nuorta, joka on noin kolmasosa rippikouluikäluokasta. Tämä on merkittävä määrä nuoria. Rippikoulun jälkeisten koulutusten läpinäkyväksi tekeminen nostaa seurakunnan koulutusten arvoa ja tuo ne samalle viivalle muiden tahojen koulutusten ja harrastustoiminnan kanssa.

Koulutus läpinäkyväksi

Koulutusten sisältöjen läpikäyminen osaamiskiekkoa varten on tuonut myös haastetta työntekijöille. Kun sisällöt avataan ja koulutus pilkotaan osiin, on väistämättä samalla muutettava jonkin verran koulutuksen sisältöä. Samalla annetaan kuitenkin rehelliset raamit siihen, mitä missäkin koulutuksessa oikeasti käsitellään ja opitaan.

-Nämä asiat löytyvät myös nuorisotyön nettisivuilta, josta kuka tahansa voi käydä katsomassa mitä asioita ja taitoja missäkin koulutuksessa käydään läpi, toteaa Vehmassalo.

Vuorovaikutustaidot antavat eväitä elämään

Koulutusten tarkoituksena on tuoda lapsille ja nuorille taitoa toimia ryhmässä sekä löytää oma tapa olla ja elää yhdessä toisten kanssa.

-Vuorovaikutustaidot ovat tärkeä osa koulutusten sisältöä. Hyvät vuorovaikutustaidot antavat eväitä toimia myös ristiriitatilanteissa ja mahdollisesti vähentävät väärinymmärryksiä ja ihmisten välisiä konflikteja.

Seurakuntien tarjoamia noin vuoden mittaisia pitkäkestoisia koulutuksia arvostetaan yhteiskunnassa; myös tulevaisuuden opiskelupaikkoja hakiessa niistä on nuorille hyötyä. Lisätietoja Riihimäen seurakunnan nuorten koulutuksista löydät www.narnianuoret.com - > koulutus välilehden alta sekä osaamiskiekosta www.osaamiskiekko.fi.

Nuorisotyö somessa

Instagram, Facebook, Snapchat
@Narnianuoret, Riihimäen seurakunta

Herra elää! Kiitetty olkoon puolustajani, ylistetty Jumala, minun turvani!

P s  18:47