Venäläisen varuskunnan kirkko säästyi purkamiselta
Venäläisen varuskunnan kirkko säästyi purkamiselta

Venäläisen varuskunnan kirkko säästyi purkamiselta

Venäjä rakennutti varuskuntiinsa ortodoksisia kirkkoja. Suomen puolustusvoimien saatua 1918 varuskunnat haltuunsa ei Riihimäen kirkkoa otettu entiseen käyttöönsä vaan se jäi varastoksi. Kaksitorninen, punatiilinen kirkkorakennus oli rikottu ja ryöstetty.

Varuskuntakirkon alennustila

Valtioneuvosto tiedusteli vuonna 1922 haluaisiko Riihimäen seurakunta kunnostaa sotilaskirkon käyttöoikeutta vastaan, mutta kirkkoneuvoston kanta oli kielteinen. Kauppalan asutus kuitenkin levisi pohjoiseen ja kirkolle oli tarvetta. Vanhan kirkon alennustila koettiin häpeälliseksi.

Vuonna 1956 ottivat eversti Turunen ja lääninrovasti Palva Varuskuntakirkon asian ajettavakseen. Puolustusministeriössä oltiin purkamisen kannalla, mutta riihimäkeläisten perustama kannatusyhdistys oli sitkeä neuvottelija. Valtioneuvosto hyväksyi vuokrasopimuksen 22.1.1959 ja kirkko luovutettiin juhlallisin menoin seurakunnan hallintaan.

Varuskuntakirkon Tuki ry. hankki varat ja rakennustarpeet kirkon kunnostamiseen. Paikalliset yrittäjät tekivät palkatta korjaussuunnitelmat ja ne hyväksyttiin puolustusministeriössä. Toukokuun alussa aloitettiin purkutyöt ja raskaat rakennustalkoot.

Riihimäen kirkko ei ollut ainutlaatuinen. Se oli rakennettu samoilla piirustuksilla kuin varuskuntakirkko Valkealassa. Siellä kahdeksankulmainen kellotorni on vielä nähtävissä. Riihimäellä rakennettiin rikotun tornin tilalle parruista valkoinen kellotapuli.

Varuskuntakirkko 60 vuotta

Syyskuussa vuonna 1960 vihki piispa E. G. Gulin uudistetun kirkon. Sen 410 istumapaikkaa ei juhlaväelle riittänyt. Kirkon alttari oli rakennettu luterilaisen perinteen mukaiseksi ja ikonostaasin sijaan sitä koristi nyt puinen risti. Arkkitehti K. Väyrynen oli suunnitellut korjauksen vanhaa kunnioittaen. Kirkkoon hankittiin myöhemmin sähköurut.

Kirkossa on pidetty 60:n vuoden ajan sekä sotilasjumalanpalveluksia että erilaisia seurakuntatilaisuuksia. Vanhan ortodoksikirkon akustiikka soveltuu urkumusiikille ja kuorolaululle ja siitä on tullut suosittu konserttipaikka.

Vuonna 2009 Varuskuntakirkko siirtyi seurakunnan hoidosta varuskunnan vastuulle. Seurakunta käyttää kirkkoa vielä erilaisiin tapahtumiin. Niin sen merkitys säilyy myös uusille seudun asukkaille.