Vihreä seurakunta

Kristillisen käsityksen mukaan ihmisen tehtävänä on viljellä ja varjella maailmaa. Maailma on osa Jumalan luomistyötä ja näin ollen pyhä asia. Tätä ajatusta vaalien kirkko on asettanut tavoitteen omassa energia ja –ilmastostrategiassaan saada kirkko hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä. Tähän avuksi on suunniteltu Kirkon ympäristödiplomi, jonka avulla tarkastellaan ja suunnitellaan seurakunnan toimintaa mahdollisimman ympäristöystävälliseksi. Diplomi on voimassa myöntämisvuoden loppuun ja siitä seuraavat neljä kalenterivuotta, jonka jälkeen se uusitaan tekemällä uusi ympäristöselvitys.

Kirkkoneuvosto on perustanut työryhmän valmistelemaan Kirkon ympäristödiplomin hankkimista Riihimäen seurakunnalle. Prosessi käynnistettiin viime vuoden puolella. Diplomin arviointi muodostuu eri osa-alueista, mm. jätehuollosta, kiinteistöistä, hautausmaasta, metsänhoidosta ja ympäristökasvatuksesta. Syksyn mittaan on tarkasteltu eri osa-alueita ja tehty niistä selvitystyötä. Ympäristöselvityksen tekee seurakunnalle ympäristötekniikan insinööriopiskelija Janne Kankkunen opinnäytetyönään. Seurakunnan osuus on ympäristöohjelman toteutus. Riihimäen seurakunta hakee ympäristödiplomia vuoden 2021 aikana mikäli kirkkoneuvosto niin päättää.

Lisätietoja diplomista: https://evl.fi/plus/yhteiskunta-ja-kirkko/kestava-kehitys/ymparistodiplomi