Kirkko tekee ­monipuolista työtä
Kirkko tekee ­monipuolista työtä
Arkkipiispa Tapio Luoman jouluun kuuluu tänä vuonna hieman töitä ja runsaasti yhdessäoloa läheisten kanssa.

Kirkko tekee ­monipuolista työtä

Arkkipiispa Tapio Luoma näkee digiajan mahdollisuutena kirkolle. Silti kasvokkain kohtaaminen on korvaamatonta.

Arkkipiispa Tapio Luoma iloitsee kirkkomme monipuolisesta työstä kaikkialla ­maailmassa. Sitoutuneet seurakuntalaiset ja­ ammattitaitoiset työntekijät kohtaavat suuren määrän ihmisiä niin arjessa kuin juhlassakin.

– Välillä kuitenkin huolestuttaa, osaammeko pysähtyä, levätä ja kiinnittää riittävästi huomiota jaksamiseen ja hiljentymiseen.

Tänä päivänä elämä tuntuu siirtyvän yhä enemmän verkkoon. Tapio Luoma näkee tämän kirkon kannalta ennen kaikkea mahdollisuutena.

– Kirkossa on tehty määrätietoista työtä sanomamme ja tehtävämme esillä pitämiseksi, hartauselämän tukemiseksi ja ihmisten tavoittamiseksi verkko­ympäristössä. On tärkeää seurata kehitystä, mutta samalla muistaa, että kasvokkain tapahtuva kohtaaminen on kirkon työssä korvaamattoman tärkeää.

Kohtaamiseen liittyy myös seurakuntalaisten innostaminen ja rohkaiseminen toimintaan.

– Kun seurakuntalaiset kokevat, että heidän panostaan todella tarvitaan ja että sen antaminen yhteiseen käyttöön rikastaa myös heidän omaa elämäänsä, seurakuntaelämä kehittyy hyvään suuntaan ja seurakuntalaisten osallisuus vahvistuu.

– Vaikka maailma muuttuu, uskon, että kirkko kutsuu myös tulevaisuudessa ihmisiä turvautumaan armolliseen Jumalaan. Seurakunnissa uskotaan, toivotaan ja rakastetaan myös 50 tai 100 vuoden päästä.

Kunnioittavaa keskustelua tarvitaan kirkossakin

Millaisista asioista kirkossa pitäisi arkkipiispan mielestä löytää yksimielisyys?

– Kirkkomme on jäsenmäärältään edelleen hyvin suuri, ja siksi sen elämässä kuuluvat monenlaiset ajatukset ja näkemykset. Kysymys yhteydestä on aina kuulunut polttavana kirkon elämään. Luterilainen perusperiaate on, että ”Kirkon todelliseen ykseyteen riittää yksimielisyys evankeliumin opista ja sakramenttien toimittamisesta.” (Augsburgin tunnustus)

– Muista asioista täydellistä yksi­mielisyyttä lienee mahdotonta löytää, eikä ole tarvettakaan. Sen sijaan riittävän yksimielisyyden toivoisin löytyvän esimerkiksi samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta vihkimisestä, joka jakaa kirkkoamme.

Kirkollista keskustelukulttuuria Tapio Luoma soisi kehitettävän piispainkokouksen suositusten suuntaan. Kunnioittavan keskustelun ohjeet sopivat moneen tilanteeseen: kunnioita keskustelukumppaniasi, pyri kuuntelemaan ja ymmärtämään, keskity asiaan, ilmaise omat näkemyksesi rehellisesti ja avoimesti, muista sananvapaus ja vastuu, sekä ole avoin muutokselle.

Joulussa on muuttuvaa ja muuttumatonta

Jouluun latautuu usein paljon odotuksia. Arkkipiispa Tapio Luomallekin joulu on tärkeä juhla.

– Olen iloinen, kun saan välittää joulun sanomaa Jumalasta, joka syntyi ihmiseksi. Jouluuni kuuluu jonkin verran töitä kuten perinteinen joulukirkko Turun vankilassa ja aattohartaus Turun Tuomiokirkossa, mutta muuten vietän joulua läheisteni kanssa.

– Suurimmat ja samalla mieluisimmat muutokset joulunviettoomme ovat tulleet lastenlasten syntymän myötä. Muuttumattomuutta edustaa varmaankin jouluevankeliumi, jonka sanoihin palaan joulun aikana toistuvasti.