Kohti ympäristö­tietoisuutta

Kristillisen käsityksen mukaan ihmisen tehtävänä on viljellä ja varjella maailmaa. Tätä ajatusta vaalien kirkko on asettanut tavoitteen omassa energia- ja ilmastostrategiassa saada kirkko hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä.

Tähän avuksi on suunniteltu Kirkon ympäristödiplomi, jonka avulla tarkastellaan ja suunnitellaan seurakunnan toimintaa mahdollisimman ympäristöystävälliseksi. Diplomi on voimassa myöntämisvuosi mukaan lukien viisi kalenterivuotta.

Riihimäen seurakuntaan on perustettu syksyllä 2019 ympäristötyöryhmä, joka organisoi diplomin etenemistä ja prosessia. Toteutus tehdään yhdessä työyhteisön sekä seurakuntalaisten kanssa.

Vuonna 2021 on saatu paljon aikaan. Työmuodot ovat miettineet omaa toimintaansa ja arjen valintoja ympäristönäkökulmasta. Esimerkiksi kasvatuksen kentällä painotetaan ympäristökasvatusta tulevina vuosina, keittiötoimi on miettinyt ruokalistojaan uudella tavalla leirikeskuksessa, siivouspuolella kiinnitetään huomiota siivousaineiden ympäristömerkintöihin ja kaikkea seurakunnan toimintaa pyritään tarkastelemaan ympäristönäkökulma edellä.

Kun ympäristökatselmus on saatu päätökseen seurakunnassa ja ympäristöohjelma hyväksytään kirkkoneuvostossa, on aika pyytää paikalle ympäristöjärjestelmän auditointia hiippakunnan tuomiokapitulilta.

Tähän on vielä matkaa, mutta siihen suuntaan olemme menossa sekä kasvavaa ympäristötietoisuutta kohti askel kerrallaan.

Lisätietoja diplomista: https://evl.fi/ymparistodiplomi