Mikä ihmeen Nuiskukurssi?
Mikä ihmeen Nuiskukurssi?
Itsetutkiskeluharjoitukset auttavat löytämään omia arvoja ja pohtimaan niiden käytännön toteuttamista.

Mikä ihmeen Nuiskukurssi?

Riihimäen seurakunnan nuorisotyössä on pidetty useana vuotena Nuiskukurssi (nuorten ihmissuhdekurssi), jonka tavoitteena on harjoitella ja vahvistaa omia vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä ymmärtää itseään ja toisia ihmisiä paremmin.

– Nuiskukurssi järjestetään seurakunnassa vuosittain. Kurssi on avoin kaikille 15 vuotta täyttäneille nuorille, jotka haluavat vahvistaa omia vuorovaikutus- ja tunnetaitojaan, kertoo johtava nuorisotyönohjaaja Toni Vehmassalo.

– Kurssi kuuluu kansainväliseen Gordonin ihmissuhdetaitokurssien perheeseen. Kurssilla opeteltavan vuorovaikutus – ja tunnetaitojen mallin on kehittänyt psykologian tohtori Thomas Gordon.

Vuorovaikutustaidoilla vaikutus elämänhallintaan ja hyvinvointiin

Kurssilla perehdytään taitoihin, joita tarvitaan elämän monella osa-alueella kuten ystävyys- ja parisuhteissa sekä koulu- ja työmaailmassa.

– Hyvillä vuorovaikutustaidoilla on myönteinen vaikutus ihmissuhteisiin sekä oman elämän hallintaan ja hyvinvointiin, toteaa Vehmassalo. - Kurssilla käsitellään mm. omia tunteita ja arvoja, ystävyyttä sekä perheen ihmissuhteita käytännön harjoitusten kautta. Lisäksi kuuntelemisen taito, omien ajatusten ja tunteiden ilmaisu sekä ristiriitojen ratkaiseminen kuuluvat kurssin sisältöön.

Miten viestiä ja sanoittaa ajatuksiaan

Kommunikaatiohaasteet ja ristiriidat ovat osa elämää, mutta toisen ihmisen sekä oman itsensä käytöksen ymmärtäminen ei ole aina kovinkaan helppoa.

– Oma väitteeni on, että valtaosa kommunikaatio-ongelmista ja ihmisten välisistä ristiriidoista johtuu siitä, ettemme oikein ymmärrä toisiamme tai osaa sanoittaa omia ajatuksia tai tunteita riittävän hyvin.

– Puhelimen välityksellä hankalien asioiden sanoittaminen saattaa olla helpompaa kuin kasvotusten. Kuitenkin ruudun välityksellä kerrotun asian väärinymmärretyksi tulemisen mahdollisuus on paljon suurempi. - Kirjoitetuilla viesteillä on myös helpompi kärjistää, tulkita ja sanoa asioita, joita ei ehkä sellaisenaan ole tarkoitettu.

– Kun ei nähdä toista ihmistä fyysisesti ja kuulla äänenpainoa, nähdä eleitä ja ilmeitä, niin tulkinnan ja väärinymmärryksen mahdollisuus kasvaa, toteaa Vehmassalo.

Avaimia aitoihin kohtaamisiin

Milla on yksi Nuiskukurssin käyneistä. Hän kävi kurssin, koska hän halusi vahvistaa omia vuorovaikutustaitojaan.

– Kurssista on ollut apua niin työssäni isosena kuin myös arkipäiväisissä kohtaamisissa läheisten ja tuttavien kanssa, kertoo Milla.

– Syventyminen tunne- ja kommunikaatiotaitoihin sekä niiden kehittäminen antoivat avaimia oman toiminnan reflektointiin sekä toisten ihmisten aitoon kohtaamiseen ja läsnäoloon.

– Kurssilla tehdyt itsetutkiskeluharjoitukset nostivat esille omien arvojen merkityksen ja tavan niiden konkreettiseen toteuttamiseen.

Milla suosittelee kurssia heille, jotka haluavat syventävää ja soveltavaa ymmärrystään omista tunteista, tavoitteista, vuorovaikutuksesta ja arvoista sekä toisten ihmisten kohtaamisesta ja ristiriitojen rakentavasta ratkaisemisesta.

Riihimäen seurakunnan nuorisotyö

1400 nuisku2

 

Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kantavat ikuiset käsivarret.

5. Mooseksen kirja 33:27