Ympäristöystävällinen seurakunta

Vastuu ilmastosta ja ympäristöstä huomioidaan Riihimäen seurakunnan toiminnassa. Seurakunta on muutaman viime vuoden ajan ottanut tarkastelun alle erityisesti toiminnan ympäristövaikutukset ja etsinyt uusia keinoja vähentää ympäristöön kohdistuvaa taakkaa.
Kirkolla on valtakunnallisesti käytössä ympäristödiplomi, joka tukee seurakuntia ympäristötyöhön.

Kyseessä on tunnustus tehdystä työstä, mutta myös väline, joka auttaa suuntaamaan toimia ympäristö-ystävällisempään suuntaan. Riihimäen seurakunta tavoittelee myös ympäristödiplomia ja hakuprosessi on meneillään.

Lapset ja nuoret mukaan

Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat pyytäneet vanhempia tuomaan lapsille omat käsipyyhkeet kerhopisteille. Näin vähennetään käsipyyheroskia. Myös lasten kerhoeväät pyydetään tuomaan mahdollisimman vähäroskaisessa pakkauksessa.

Rippikoulutyössä vältetään kaiken uuden ostamista ja pyritään uusiokäyttämään ja kierrättämään olemassa olevaa tavaraa. Rippikouluissa ja leireillä seurakunta tarjoaa enemmän kasvisruokia ja on vähentänyt negatiivisia ympäristövaikutuksia ruokavalinnoilla. Kaikessa seurakunnan toiminnassa pyritään käyttämään mahdollisimman vähän kertakäyttöisiä astioita.

Hävikkiruoka jakoon ja kierrätys kunniaan

Diakoniatyöntekijät jakavat kouluilta, seurakunnan keittiöltä sekä muutamalta kaupalta tulevia hävikkiruokia asiakastyönsä ohessa. Vaatekierrätyksessä lähes 150 ihmistä viikossa kierrättää vaatteita ja pieniä kodin tavaroita.

Seurakunnan kerholaisia opastetaan kierrättämiseen ja toiminnasta tulevan jätteen lajittelemiseen. Lähetystyötä tukevat vapaaehtoiset tekevät myytäviä tuotteita kierrätysmateriaalista, joten tuleva jäte pyritään minimoimaan jo ennen lajittelua. Seurakuntatoimistossa siirrytään mahdollisimman paperittomaan aikaan. Nyt jo monet dokumentit tallennetaan koneelle tulostamisen sijaan.

Seurakunnan kiinteistöissä on järjestetty erilaisia kierrätysmahdollisuuksia ja tavoitteena on, että jokaisessa seurakunnan tilassa olisi mahdollisuus kierrättää ainakin toiminnasta kertyvät pahvit, paperit, metallit ja muovit.

Ympäristötyö osaksi seurakunnan päätöksentekoa ja suunnittelua

Ympäristötyö tulee osaksi seurakunnan strategista päätöksentekoa ja suunnittelua. Hankinnoissa otetaan ympäristö enenevässä määrin huomioon ja kiinnitetään huomioita hankintojen koko elinkaareen ja pitkän tähtäimen käytettävyyteen. Tilojen remontoinneissa ja uusien tilojen hankinnoissa pidetään tärkeänä energiatehokkuutta, käytettävyyttä, pitkäikäisyyttä ja vähähuoltoisuutta.

– Suuntaamme kohti hiilineutraalia kirkkoa vuoteen 2030 mennessä.

Petja Heiskanen
diakoni

Ekoteologia

Ihmisen luontosuhdetta on pohdittu kristinuskon parissa halki vuosisatojen. Ekoteologia on teologian osa-alue, joka tutkii ja käsittelee kristinuskon suhdetta luontoon ja ympäristöön. Siinä tutkitaan mm. miten kristityn tulee toimia suhteessa ilmastonmuutokseen, miten voisi toimia ympäristöystävällisemmin ja mitä Raamattu kertoo ihmisen ja luomakunnan suhteesta. Ekoteologiaan kuuluu myös sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja vastuu lähimmäisestä.

Reilu kauppa

Riihimäen seurakunnassa juodaan Reilun kaupan kahvia. Kahvivalinnoilla on merkitystä, sillä kahvinviljelijöiden ansiot jäävät useissa maissa köyhyysrajan alapuolelle. Ilmasto kärsii viljelijöiden rinnalla: kahvinviljely ruokkii usein metsäkatoa ja aiheuttaa merkittäviä suoria ilmastopäästöjä. Reilun kaupan takuuhinta ja -lisä auttavat kahvinviljelijöitä sopeutumaan ilmastonmuutokseen, jotta voisimme nauttia kahvista myös tulevaisuudessa. Lisäksi Reilun kaupan viljelijöiden on noudatettava tiukkoja ympäristökriteereitä: vaaralliset ympäristömyrkyt on kielletty, luonnonvaroja tulee suojella ja osuuskunnilta vaaditaan ilmastonmuutossuunnitelmia, joilla hiilijalanjälkeä hillitään. Reilu kauppa myös tarjoaa tuottajille jatkuvaa koulutusta ympäristö- ja ilmastoystävällisestä ja tehokkaammasta tuotannosta.

Ekopaasto

Vuoden 2023 Ekopaastoa vietetään 22.2 –8.4.2023. Valtakunnallisessa kampanjassa innostetaan suomalaisia liittymään pääsiäispaastoon, rohkaisemaan kohtuuteen ja vahvistamaan luontosuhdetta, niin että voimme osaltamme olla mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta ja lievittämässä ilmastoahdistusta.

Vuoden 2023 kampanjan teemana on ”Arjen tekoja, toivon sanoja.” Tänä vuonna kampanjassa korostetaan toivon merkitystä ja yhteisöllisyyttä. Kampanjan aikana vinkataan, minkälaisia valintoja voi tehdä maapallon kannalta kestävämmän elämän puolesta. Vuoden 2023 kampanjassa vinkataan myös tapoja, jolla voi säästää energiaa, ja Ekopaasto on mukana Astetta alemmas -kampanjassa.

Lisätietoja: www.ekopaasto.fi

Huuda minua avuksi hädän päivänä! Minä pelastan sinut, ja sinä kunnioitat minua.

Ps. 50:15