Pääkirjoitus

Tulevaisuuden tekijä

Voi kun olisi kristallipallo, josta voisi katsoa tulevat tapahtumat etukäteen! Tätä moni toivoo, erityisesti silloin, kun tulevaisuus tuntuu olevan tavallistakin enemmän sumun peitossa.

Seurakunnan elämää ja toimintaa suunniteltaessa tulevaisuuteen on pakko kurkottaa – myös silloin, kun näkymät ovat epävarmat. Tulevaisuuden suhteen emme voi toimia pelkällä ”Herran haltuun” -periaatteella. Se olisi laiskuutta ja oman vastuun väistämistä. Sen sijaan, kun suunnitelmat on tehty, saa luottaa siihen, että Jumala kyllä hoitaa oman osuutensa.

Syyskaudella 2023 pohdittiin Riihimäen seurakunnassa tulevaisuutta isolla joukolla. Tavoitteena oli laatia strategia vuosille 2024–2027. Vilkkaan keskustelun jälkeen kirkkovaltuusto hyväksyi uuden strategian kokouksessaan joulukuussa.

Mihin me tarvitsemme matalaa kynnystä. Eikö olisi parempi pyrkiä kynnyksettömyyteen?

Uuden strategian linjausten mukaan kirkon perustehtävä on edistää Jumalan valtakuntaa ja julistaa Jeesusta Kristusta maailman pelastajana. Tämän tehtävän toteuttajana Riihimäen seurakunta on:

  • Yhteyden rakentaja
  • Hyvän tekijä
  • Toivon tuoja

Omaa tehtäväänsä Riihimäen seurakunta hoitaa arvojensa ohjaamana. Suomen ev.-lut. kirkon arvoiksi on määritelty perinteiset kristilliset hyveet usko, toivo ja rakkaus. Riihimäen seurakunnan elämää ja toimintaa ohjaavat näiden lisäksi seuraavat arvot:

  • Armollisuus
  • Yhdenvertaisuus
  • Vastuullisuus

Perustehtävästä käsin ja arvojen ohjaamana Riihimäen seurakunta määrittelee tulevaisuudenkuvansa. Tavoitteena on, että vuonna 2027 Riihimäen seurakunta on kynnyksetön yhteisö.

Seurakunnan toimintaa suunniteltaessa usein puhutaan halusta järjestää matalan kynnyksen toimintaa. Voi kuitenkin kysyä, että mihin me tarvitsemme matalaa kynnystä. Eikö olisi parempi pyrkiä kynnyksettömyyteen?

Kynnyksettömyydellä on sekä konkreettinen, henkinen että hengellinen merkitys. Seurakunta tähtää toimintaan, johon jokainen voi kokea olevansa tervetullut sellaisena kuin on. Toisaalta kynnyksettömyys merkitsee ketteryyttä lähteä liikkeelle ja etsiä aktiivisesti niitä, jotka ovat etääntyneet kirkosta. Kynnyksetön seurakunta haluaa myös olla fyysisesti, henkisesti ja hengellisesti turvallinen tila.

Tulevaisuus näyttää, miten nämä strategian tavoitteet toteutuvat. Hienot periaatteet ja korkeat tavoitteet eletään todeksi (tai sitten ei) elämän arjessa ja joskus myös pyhässä. Jokainen meistä voi kuitenkin olla tulevaisuuden tekijä – myös seurakunnassa.

paakirjoitus sirpa vihera

Sirpa Viherä
kirkkoherra